Jakie zalety mają przewierty?
Budowa i remont

Jakie zalety mają przewierty?

Jeszcze do niedawna rury i kable układne tylko po wykonaniu odkrytego wykopu. Dzisiaj nie jest to już konieczne. Na silnie zurbanizowanych terenach czy na terenach cennych przyrodniczo można dzisiaj wykonać przewierty sterowane, które praktycznie nie ingerują w teren.

Sposób na łatwe pokonywanie przeszkód

Przewierty sterowane to technologia, która pozwala na szybkie omijanie przeszkód, które napotykają pracownicy firm wykonujących różnego rodzaju sieci przesyłowe metodą odkrywkową.

Często prace te prowadzone są na terenach chronionych. Zdarza się też, że na wykonywanej nowej trasie już istnieją jakieś sieci czy przebiegają cieki wodne. W każdej z tych sytuacji doskonale sprawdzają się przewierty sterowane. Przewiert sterowany jest mniej czasochłonny niż wykonywanie tradycyjnego wykopu. Co więcej, przewiert sterowany nie niszczy terenu.

Stosując przewiert sterowany nie ma konieczności doprowadzania terenu do stanu sprzed budowy, co wiąże się z dużymi kosztami. Przewiert sterowany pozwala więc na zmniejszenie kosztów. Może być prowadzony w różnym terenie, także pod drogami.

Przewierty umożliwiają ułożenie instalacji niemal wszędzie

Przewierty kontrolowane wykorzystywane są przy wykonywaniu przy budowie różnego rodzaju instalacji. Przewierty pod drogami umożliwiają szybkie i stosunkowo tanie wykonanie przekopu bez niszczenia nawierzchni i zamykania ruchu. Co ważne, przewierty pod drogami można wykonać także pod torowiskami. Przewierty kontrolowane umożliwiają prowadzenie rurociągu bez niszczenia istniejącej infrastruktury.